Prawo budowlane i deweloperzy

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawno-podatkową podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym (budowlanym), ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji przeprowadzanych w oparciu o ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska).

W ramach tej specjalizacji doradzamy Klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od przeprowadzenia procedury badania stanu prawnego (due diligence) nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję, poprzez tworzenie spółek celowych, negocjowanie i przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo zamierzenia budowlanego oraz umów z nabywcami nieruchomości (umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich i przenoszących własność).

Zapewniamy również obsługę prawną w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Opracowujemy i negocjujemy projekty umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, takich jak umowy inwestycyjne, umowy kredytu czy pożyczek jak również przygotowujemy warunki emisji obligacji.

Przygotowujemy i negocjujemy, zarówno po stronie inwestorów jak i operatorów, umowy o umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości oparte na ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach i postępowaniach wynikłych z procesu inwestycyjnego, w szczególności pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami oraz w sporach pomiędzy nabywcami nieruchomości a inwestorami (deweloperami), opartych w szczególności na rękojmi rzeczy sprzedanej.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu, w tym nieruchomości o charakterze komercyjnym. Posiadamy doświadczenie w zakresie negocjacji i opracowania umów najmu lokali usługowych w galeriach handlowych.