Obsługa przedsiębiorców

Wiodącym obszarem świadczonych przez Kancelarię usług jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej dla osób prowadzących bądź dopiero zamierzających rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem zapewniamy kompleksową obsługę prawno-podatkową na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej – począwszy od wyboru najbardziej optymalnej, pod kątem planowanej aktywności, formy działalności gospodarczej, bieżącego doradztwa przy prowadzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa, aż do przeprowadzenia procesów zamknięcia biznesu.

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie zakładania oraz zmiany/rozwoju działalności gospodarczej, w szczególności w ramach postępowań rejestrowych, sporządzając wszelkie wymagane prawem dokumenty.

Doradzamy również w zakresie przyjęcia najbardziej optymalnego modelu zarządzania działalnością gospodarczą, a w ramach tego przygotowujemy wszelkie regulaminy określające wewnętrzny ustrój i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Specjalizujemy się również w zagadnieniach związanych z wyborem najbardziej optymalnego sposobu zatrudnienia kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, dokonując analizy pod względem skutków prawnych, podatkowych i obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Posiadamy również szerokie doświadczenie w zakresie prawa umów handlowych, obejmujące wszystkie poszczególne stadia opracowywania kontraktów. Doradzamy i reprezentujemy Klientów podczas negocjacji jak również opiniujemy i sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy, regulaminy czy ogólne i szczegółowe warunki umów.

Wspieramy również przedsiębiorców w negocjacjach, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów w celu zawarcia porozumień restrukturyzacyjnych jak również pomagamy przygotować i złożyć wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw. Reprezentujemy Klientów (występujących zarówno jako wierzyciel bądź dłużnik) w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.