Doradztwo podatkowe

Kancelaria doradza Klientom w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości związanych z prowadzą działalnością gospodarczą.

Naszą specjalizacje w zakresie doradztwa podatkowego obejmują następujące zagadnienia:

  • doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości pod kątem podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • doradztwo w zakresie opodatkowania czynności związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i przekształceniem przedsiębiorstw;
  • doradztwo w zakresie opodatkowania procesów wnoszenia wkładów, w tym zwłaszcza wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego;
  • doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Przygotowujemy opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego jak również przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Reprezentujemy Klientów podczas procedur kontrolnych oraz postępowań podatkowych przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi.

Ceny transferowe

Kancelaria świadczy usługi związane z doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Przygotowujemy opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego jak również przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Reprezentujemy Klientów podczas procedur kontrolnych oraz postępowań podatkowych przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi.