O Kancelarii

Kancelaria została założona z myślą zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich dozwolonych przez prawo formach, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem zapewniamy kompleksową obsługę prawno-podatkową na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej – począwszy od wyboru najbardziej optymalnej, pod kątem planowanej aktywności, formy działalności gospodarczej, bieżącego doradztwa przy prowadzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa, aż do przeprowadzenia procesów zamknięcia biznesu.

Każde podejmowane przez nas działanie i poradę zawsze poddajemy szczegółowej analizie pod kątem ich skutków prawnych jak również obciążeń publicznoprawnych, w tym podatkowych i związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, tak aby możliwie najbardziej optymalnie dobrać rodzaj podejmowanych czynności pod względem konkretnej działalności gospodarczej i jej celów.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami, sporządzamy umowy tak dobierając ich zapisy aby uniknąć wątpliwości i maksymalnie ułatwić przeprowadzenie transakcji i ewentualne postępowanie sądowe.

Wszelkie usługi świadczone są także w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem prawniczego, księgowego i biznesowego języka angielskiego.

Na bieżąco współpracujemy z zaprzyjaźnionym Biurem Księgowym, Notariuszem, Komornikiem Sądowym oraz Tłumaczem Przysięgłym – a wszystko aby zapewnić naszym Klientom możliwie najbardziej kompleksowe usługi i oszczędzić ich czas, dając naszym Klientom szansę na rozwój ich działalności gospodarczych.

Nasze usługi realizujemy z najwyższą starannością mając na względzie interes naszych Klientów.