Zasady współpracy

Podstawowym celem naszej Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich dozwolonych przez prawo formach, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych.

Cel ten udaje nam się z powodzeniem realizować także z uwagi na elastyczne i maksymalnie dostosowane dla naszych Klientów zasady współpracy.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i ustalamy możliwie jak najbardziej satysfakcjonujące zasady współpracy i wynagradzania Kancelarii – o których więcej poniżej.

Opłata jednorazowa

Wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (np. przeprowadzenie postępowania w danej instancji, przygotowanie pisma/umowy, sporządzenie opinii prawnej lub dokonanie konkretnej czynności). Czynności te realizujemy zazwyczaj na podstawie zleceń mailowych, ustnych bądź pisemnych – w zależności od potrzeb i oczekiwać naszych Klientów.

Wysokość wynagrodzenia zawsze ustalana jest przed podjęciem przez Kancelarię danej czynności i jest niezależna od czasu trwania zlecenia, zaś jego wysokość zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin pracy Kancelarii w danym okresie rozliczeniowym oraz ustalonej indywidualnie z Klientem stawki godzinowej.

Stawka godzinowa jest najbardziej preferowaną – zarówno przez Kancelarię jak i naszych stałych Klientów – formą współpracy. Niniejsza forma rozliczeń pozostaje też nieodmiennie najbardziej korzystną dla Klientów, którzy potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

Ryczałt

Wynagrodzenie Kancelarii ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych przez Kancelarię w danym okresie rozliczeniowym. Niniejsza forma współpracy i rozliczenia proponowana jest naszym stałym Klientom, którzy są w stanie oszacować ilość potrzebnej pracy Kancelarii.

Success fee

Wynagrodzenie stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi zaś swoistą premię dla Kancelarii od osiągniętego sukcesu, określane jest np. procentowo, a pozostaje zależne od wygranej w konkretnej sprawie bądź od osiągnięcia konkretnego rezultatu (np. podczas negocjacji).