RODO

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nakładają szereg wymogów i obowiązków na przedsiębiorstwa i inne podmioty przetwarzające dane osobowe. W ramach usług świadczonych przez Kancelarię przeprowadzimy działania audytowe, które pozwolą nam na ocenę dostosowania Państwa działalności do zasad ochrony danych osobowych. Audyt zawsze zwieńczony jest raportem obejmującym zalecenia i sugestie, których wdrożenie pozwoli na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązkiem każdego administratora danych osobowych jest prowadzenie stosownej dokumentacji wykazującej przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych. W ramach Kancelarii świadczymy usługi przygotowania kompletnej i dostosowanej do Państwa konkretnej działalności dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Opracujemy dla Państwa przedsiębiorstwa kompleksową Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, która opisywać będzie sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. Przygotujemy niezbędne klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz stworzymy rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania.

Mając duże doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorstw z branży IT i e-commerce szczególną uwagę przywiązujemy do przygotowania polityk prywatności stron internetowych (w szczególności sklepów internetowych), tak aby spełniały wszelkie wymogi wynikające z rozporządzenia RODO.